Groei zet door

Vandaag hebben de VvE Laplacestraat 81-85 en de VvE Daniël Stalpertstraat 63 beide uit Amsterdam de beheerovereenkomst met Falcon getekend. Ook deze VvE’s heten wij als Falcon weer van harte welkom in de Falcon-family. Bij de VvE Daniël Stalpertstraat 63 is de voertaal Engels. Ook voor deze doelgroep is Falcon VvE het juiste adres. De vergaderingen van deze VvE’s worden in het Engels gevoerd en ook de notulen worden in het Engels opgesteld. De VvE Laplacestraat 81-85 koos juist voor Falcon omdat hier groot onderhoud op de planning staat. Doordat één van de directieleden bij Falcon bouwkundige is kunnen wij de perfecte ondersteuning bieden bij dergelijke projecten.

 

Falcon continues to grow

Today the owners association VvE Laplacestraat 81-85 and the VvE Daniel Stalpertstraat 63, both in Amsterdam, signed the management contract with Falcon. A warm welcome to the Falcon Family also for these VvE’s. For the VvE Daniel Stalpertstraat the English language is prevailing. For that kind of service Falcon is the right place to be as well. This VvE’s meetings will be held in English and also the minutes of these meetings will be prepared in English. Vve Laplacestraat 81-85 made a choice for Falcon because of the maintenance project that is on the agenda of this VvE. Since one of Falcons managing directors is a building engineer we have all the knowledge required to assist in these kind of projects.