De zomer is inmiddels voorbij en aan het begin van de zomer hebben wij alle Algemene Ledenvergaderingen weer op een goede manier kunnen afsluiten.

Eén van de zaken die daarbij aan de orde komen is het MJOP en de onderhoudswerkzaamheden die daar uit voortvloeien. 

Werkzaamheden die op korte termijn moeten worden uitgevoerd worden dan ook nu uitgevoerd. Op verschillende plekken wordt er dan ook groot onderhoud uitgevoerd.

Zo ook op de Stadionweg waar men druk bezig is voor één van “onze” VvE’s met de uitvoering van schilderwerk. 

Omdat we proberen verschillende soorten werkzaamheden te bundelen worden er ook direct beton reparaties uitgevoerd. 

Zo hoeft er maar één keer een steiger geplaatst te worden. Dat is dan wel weer jammer voor onze mooie steigerdoeken!