Een vaak voorkomende de vraag is of de afvoerleidingen, bijvoorbeeld voor de keuken en badkamer, tot de gemeenschappelijke zaken behoren. Dat is weer van belang om de vraag te kunnen beantwoorden of de kosten van herstel of vervanging daarvan voor rekening van de eigenaar of juist van de VvE komen.

Gemeenschappelijk of privé? 

Het antwoord op deze vraag staat niet in de wet. Het gezond verstand zal het antwoord ook niet geven. Hoewel het antwoord is te lezen in het toepasselijke modelreglement, is ook dat vaak onduidelijk en dubbelzinnig. De reglementen van de VvE (het modelreglement en de splitsingsakte) moeten in samenhang met elkaar gelezen worden.

Leidingen in privé-gedeelte niet voor VvE

De conclusie moet zijn dat de afvoerleidingen gemeenschappelijk zijn, tenzij ze uitsluitend ten dienste staan aan één privé-gedeelte.

Gevolg daarvan is dat de leidingen vanaf de aftakking van de standleiding – en dus de gedeelten die zich in een privé-gedeelte bevinden – niet voor rekening van de VvE komen.

De kosten van het vervangen van een standleiding komen dus voor rekening van de VvE maar de kosten van het verhelpen van een verstopping in de badkamer is voor rekening en risico van de betreffende eigenaar.