– PERSBERICHT BVVB – 

BANKEN OVERVRAGEN

Voor bestaande VvE’s  (Verenigingen van Eigenaars) moeten nu ook voor bestaande  bankrekeningen veel stukken worden aangeleverd. Allereerst de UBO (Ultimate Beneficial Owner)-verklaring. Elke bank heeft daarvoor haar eigen documenten. Daarnaast willen de banken beschikken over alle splitsingsakten. Dit betekent een buitenproportionele administratieve last voor alle beheerders of bestuurders van VvE’s.

De BVVB (Branchevereniging Voor VvE Beheerders) heeft alle begrip voor maatregelen om witwassen tegen te gaan. Daartoe is onderzoek op basis van een UBO verklaring niet nodig. omdat een VvE geen enkel risico vormt. De hoogste baas van een VvE is de vergadering van eigenaars. Door deze bepaling in het appartementsrecht zijn alle stukken inclusief de bankrekeningen transparant. Transparanter kan niet. “Er is nimmer een vergaderbesluit genomen om duister geld te legaliseren!”

De BVVB kan zich vinden in de gepubliceerde standpunten over de UBO van VGM NL en VvE Belang. 

Daan Fons, voorzitter van de BVVB. “Dat VvE’s mogelijk centra van witwaspraktijken zijn, is van de zotte. Dezelfde overheid heeft juist gestimuleerd om te gaan sparen voor groot onderhoud en bijvoorbeeld investeringen in energie-transitie. Nu worden deugdzame VvE’s gestraft voor hun goede gedrag. omdat banken geen geld meer willen beheren en niet meewerken aan risicospreiding van het gespaarde geld. Daarom moet het UBO-misbaksel voor VvE’s van de baan.” 

Moeten we burgerlijk ongehoorzaam zijn? Uiteraard niet! De BVVB pleit er dan ook voor en is voorstander om met banken en verzekeraars en de politiek in overleg te treden om te bekijken of de administratieve rompslomp voor VvE beheerders en bestuurders kan worden voorkomen. De banken hebben nog niet gereageerd op de uitnodiging. Daarnaast merkt de BVVB op, dat VvE leden zich minder opgeven voor een bestuursfunctie vanwege onder andere de persoonlijke aansprakelijkheid en verregaande protocollen, die hierbij horen.

De BVVB hoopt, dat na gezamenlijk overleg  een werkbare situatie ontstaat. Een ronde tafel gesprek, tezamen met VGM NL, VvE Belang en VEH, zal de eerste aanzet zijn.