Bij één van onze VvE’s namelijk de VvE Elipticon in Zaandam is VSR Leidingrenovatie ingeschakeld om de collectieve rookgaskanalen te renoveren door middel van het aanbrengen van een liner. Het aanbrengen van een liner heeft als grote voordeel dat het minder overlast geeft voor de bewoners en het belangrijkste, 25 jaar garantie op de aangebrachte liner!

In het geval van VvE Elipticon betreft het 4 stuks CLV kanaal oftewel een ‘’ Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoer’’ kanaal. Dit kanaal dient voor 13 appartementen als luchttoevoer en rookgasafvoerkanaal. Het Rookgasafvoer kanaal wordt bekleed met een Furanflex liner. 

 

Deze liner is speciaal ontworpen voor rookgaskanalen en hierdoor bestand tegen hoge tempraturen en zuren uit het rookgascondensaat. De Furanflex liner wordt in flexibele toestand in het kanaal aangebracht en door middel van stoom uitgehard. Na het uitharden is de liner keihard en voor minimaal 25 jaar geschikt voor het afvoeren van de rookgassen.

Ook voor het begeleiden van dit soort grote en specialistische onderhoudszaken is Falcon de juiste partner!