Afgelopen vrijdag 25 oktober 2019 stond in het financiële dagblad een artikel over feit dat VvE’s die een bankrekening hebben lopen bij de ING-bank verplicht zijn zich als uiteindelijk belanghebbende (UBO) te registeren. Er wordt ook stil gestaan bij het feit dat dit voor VvE’s wederom veel administratieve rompslomp met zich brengt!

Uiteraard hebben wij als professionele beheerder onze VvE’s begeleid bij het in orde maken van deze registraties. ING heeft de VvE’s immers aangegeven bij niet tijdig reageren de bankrekening te zullen blokkeren. Wij hebben inmiddels alle registratieformulieren naar de ING  opgestuurd, zodat onze VvE’s niet in de problemen komen. 

De registratie  riep wel veel vragen op bij de eigenaren en ook bij ons als beheerder. Wij hebben deze vragen zoveel mogelijk beantwoord waarbij de ING veelvuldig om toelichting en verduidelijking is gevraagd.